UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Про засідання Правління Асоціації

03:00

28.03.2012

Голова Асоціації Б. П. Гусак 27 березня ц. р. скликав Правління   Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

На розгляд правління були внесені питання :

Про утворення регіональних відділень Асоціації . 

Про обрання голів   регіональних відділень Асоціації.

Про прийом до Асоціації нових членів .

Про скликання Загальних звітно-виборних   зборів представників членів Асоціації та їх Порядок денний .

Про річний Кошторис фінансово – господарської діяльності  і річний баланс Асоціації на 2012 рік.

Про План роботи Асоціації на 2012 рік.

Про висновки до проектів нормативно правових актів з питань що стосуються місцевого та регіонального розвитку, проекти яких підготовлено Виконавчою дирекцією Асоціації за період між засіданнями  Правління Асоціації у 2012 році.

Про сплату членських внесків членами Асоціації у 2011 році .

Про спільні пропозиції всеукраїнських асоціацій щодо врахування  місцевих та регіональних інтересів під час підготовки Декларації цілей та завдань бюджету на Бюджетний період 2013 року.

 Про підготовку проекту змін та доповнень  до Статуту Асоціації.

 Про пропозицію Координаційної ради при голові Овруцької районної   ради, підтримане Загальними зборами Житомирського обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 17 лютого 2012 року.

 Про пропозицію Української Асоціації районних та обласних рад до проекту Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування».

 Про прийом до Асоціації  на правах колективного члена Місцевої    асоціації розвитку і реформ міст, селищ і сіл «Закарпаття – ХХI століття»

При обговоренні питання «Про скликання Загальних звітно-виборних зборів представників членів Асоціації» було підтримано запропонований проект рішення Правління.

Публікуємо його зміст.

ПРОЕКТ

 РІШЕННЯ

Про скликання  Загальних  звітно-виборних  зборів уповноважених представників членів Асоціації .

 

На підставі пункту 5.1.1. Статуту Асоціації скликати  Загальні  звітно-виборні збори уповноважених представників членів Асоціації    24 квітня    2012 року  у м. Києві .

Встановити представництво членів Асоціації на Загальні збори:    1 представник від  25  членів Асоціації  ( 337 представників). Погодити список установ , організацій представники яких будуть запрошені на Загальні збори ( до 70 запрошених).

Головам регіональних відділень Асоціації забезпечити  в 10- ти денний термін  організацію проведення Зборів   районних та регіонального відділень   Асоціації по обранню представників на Загальні збори.  Список обраних представників , згідно установленого зразка ( додається) надіслати Виконавчій дирекції Асоціації  до 15 квітня 2012 року.

Схвалити  проект Порядку денного Загальних зборів, запропонований  Виконавчою дирекцією Асоціації ( додається ).

Виконавчій дирекції Асоціації :

           в 5ти денний строк підготувати кошторис витрат на підготовку та організацію проведення  Загальних зборів, 

           в 10-денний  строк підготувати та подати на розгляд Правління Асоціації проекти рішень з питань , що вносяться на розгляд Загальних зборів;

           в 2-х денний строк розробити Організаційні заходи з підготовки та проведення Загальних зборів, забезпечити їх виконання.

       6.  Рішення Правління Асоціації  надіслати регіональним відділенням Асоціації,розмістити на Веб- сайті та опублікувати в газеті « Рідне село Україна ».

 

 

Голова  Асоціації                                                                                                                      Богдан Гусак  

 

 

Ознайомлюємо із погодженим проектом Порядку денного Загальних зборів

 

 

ПРОЕКТ

Порядок денний

Загальних звітно-виборних зборів уповноважених представників  Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 

«24» квітня 2012  року

1. Урочисте відкриття Загальних зборів.

2. Обрання керівних органів Загальних зборів: 

          Робоча президія

          Мандатна комісія

          Лічильна комісія

          Редакційна комісія

3. Про Порядок денний  та регламент роботи ,

4. Звіт про діяльність Асоціації та її Правління за   період із  5 вересня          2009 р. по 26квітня 2012 року.

5. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.

6. Затвердження рішень Правління Асоціації:

      Про прийом  нових членів Асоціації.

      Про припинення членства в Асоціації

      Про утворення регіональних відділень Асоціації

      Про   Положення про Контрольно-ревізійну комісію Асоціації       

7. Обрання Голови Асоціації

8. Обрання заступників Голови Асоціації.

9. Обрання членів Правління Асоціації  від  Автономної Республіки Крим,     областей та м. Севастополя

10. Обрання Контрольно-ревізійної комісії   Асоціації та її голови.

11. Про внесення змін до Статуту Асоціації

12. Про розмір членських внесків

13. Про порядок та строки сплати членських внесків

14. Затвердження річного кошторису Асоціації. 

15.  Про розгляд  підготовлених Правлінням Асоціації спільних пропозицій  всеукраїнських асоціацій щодо врахування місцевих і регіональних інтересів під час підготовки Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний  період.

 

    Члени правління дійшли згоди змінити квоту представництва членів Асоціації  на Загальних зборах, запропоновану у пункті 2 проекту і обмежитись представництвом регіональних відділень Асоціації—1 представник від 30 членів Асоціації.

 

    Опубліковуємо розрахунок кількості представників членів Асоціації на Загальних зборах.

 

 

Назва регіонів

Загальна кількість сільських та селищних рад

В т.ч. членів Асоціації

Сільських районів в області

Представництво за квотою:

 

1 від 30

АРК

281

174

14

6

Вінницька

689

628

27

21

Волинська

401

392

16

10

Дніпропетровська

328

260

22

9

Донецька

334

27

18

1

Житомирська

619

562

23

19

Закарпатська

326

115

13

4

Запорізька

285

161

20

5

Івано-Франківська

501

403

14

13

Київська

635

565

25

19

Кіровоградська

403

338

21

11

Луганська

295

96

18

3

Львівська

666

519

20

17

Миколаївська

304

196

19

7

Одеська

471

348

26

11

Полтавська

488

294

25

10

Рівненська

354

304

16

10

Сумська

404

389

18

13

Тернопільська

597

477

17

16

Харківська

441

115

27

4

Херсонська

289

124

18

4

Хмельницька

592

538

20

18

Черкаська

540

509

20

17

Чернівецька

260

237

11

8

Чернігівська

553

537

22

18

м. Київ

 

 

 

 

м. Севастополь

5

 

 

1

Всього

11 061

8 308

490

275

 

 

 

Виконавча дирекція Асоціації

 

03:00

28.03.2012

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0