UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Проект закону Про тимчасовий порядок здійснення повноважень місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції

09:45

19.01.2015

Проект

вноситься народним депутатом ВР України

Артеменком А.В., посвідчення №200

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про тимчасовий порядок

здійснення повноважень місцевого самоврядування

на період проведення антитерористичної операції

 

Цей Закон визначає тимчасовий порядок здійснення повноважень місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції з метою створення умов для забезпечення життєдіяльності в окремих населених пунктах у Донецькій та Луганській областях, органи місцевого самоврядування в яких не здійснюють свої повноваження.

Стаття 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші закони, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування, в окремих населених пунктах у Донецькій та Луганській областях на період проведення антитерористичної операції діють з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 2. У разі нездійснення сільською, селищною, міською, районною в місті (у разі її створення) радами повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, ці повноваження здійснюються місцевими державними адміністраціями в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 3. У разі нездійснення районною, обласною радами повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, ці повноваження здійснюються районною, обласною державними адміністраціями відповідно.

Стаття 4. У разі неможливості здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених статтею 4 цього Закону, ці повноваження здійснюються обласною державною адміністрацією.

Стаття 5. Місцеві державні адміністрації, здійснюючи повноваження, визначені статтями 3-5 цього Закону, правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, до відання сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, крім вирішення питань щодо розпорядження об’єктами комунальної власності.

Стаття 6. Передбачені законами повноваження місцевих державних адміністрацій щодо внесення проектів рішень місцевої ради, попереднього погодження окремих питань, звітності перед радою тощо не здійснюються.

Стаття 7. Фактнездійснення (неможливості здійснення)повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, сільською, селищною, міською, районною в місті (у разі її створення), районною, обласною радами, встановлюється рішенням суду.

Питання про встановлення фактунездійснення (неможливості здійснення)повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, сільською, селищною, міською, районною в місті (у разі її створення), районною, обласною радами, порушується відповідною місцевою державною адміністрацією.

Стаття 8. Судове рішення, яке набрало законної сили, є підставою для порушення відповідною місцевою державною адміністрацією перед Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень відповідної ради.

Стаття 9. Відповідна місцева державна адміністрація забезпечує здійснення повноважень місцевого самоврядування з дня набрання законної сили рішенням суду до обрання нового складу відповідної ради.

Стаття 10. Прикінцеві положення.

1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2.Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення.

3.Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України                    В.Гройсман

ПОДАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про тимчасовий порядок здійснення повноважень місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції»

ВИСНОВОК на проект Закону України «Про тимчасовий порядок здійснення повноважень місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції»

 

09:45

19.01.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0