UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Проект ЗУ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Внесений народними депутатами Мельником С.І., Кулініченком І.І.)

15:50

17.01.2015


 

ПРОЕКТ

Вноситься

народним депутатом України

Мельником С.І. 

Куліченком І.І.

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність до норм діючого законодавства)

____________________________________

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині другій статті 24-1 після слів «проектів регіонального розвитку» доповнити словами «(у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад)».

2. У частині першій статті 64 після пункту 20 доповнити пунктом 20-1 такого змісту: «20-1) місцеві збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;».

3. У частині першій статті 69:

1) у пункті 4 слово «нерухоме» виключити;

2) після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту: «5) місцеві збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;».

4. У частині першій статті 71 після пункту 10 доповнити абзацом такого змісту: «Органи місцевого самоврядування формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69, в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.».

         5. Пункт 7 частини першої статті 90 викласти в такій редакції: «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини, співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі, проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва, утримання водовідливних комплексів, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій.».

6. У частині першій статті 91 пункт 13 виключити.

7. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:

1) пункт 20 викласти в такій редакції: «20. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюються видатки, визначені:

пунктом 1 частини першої статті 88;

підпунктами "а", "б" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня;

пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек.

Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів (в обсязі не меншому ніж розраховано за нормативами 2014 року) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.».

 

ІІ. Прикінцеві положення

1.  

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.  

Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради     України

В. ГРОЙСМАН

15:50

17.01.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0