UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Про нас

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (ВАССР) офіційно зареєстрована у Міністерстві юстиції України 5 вересня 2009 року. Її символіка відображає ідею відродження українського села як основи існування всієї української нації та оновлення держави. До складу ВАССР входять сільські, селищні ради, що представляють більш як 8500 територіальних громад, та понад 80% селян, які через своїх представників підтримали її створення. На сьогоднішній день ВАССР – це 25 регіональних відділень та 7 виконавчих дирекцій в областях. Працює 4 профільних комісії, які беруть участь у обговоренні законодавчих ініціатив, реагують на звернення членів асоціації, активно співпрацюють з профільними міністерствами та відомствами.

Основними завданнями Асоціації є:

• об`єднання зусиль сільських та селищних рад, спрямованих на захист прав та інтересів відповідних територіальних громад;

• створення умов для ефективнішого здійснення повноважень місцевого самоврядування;

• налагодження взаємодії з органами державної влади у процесі вирішення питань місцевого і регіонального розвитку з метою узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів шляхом проведення консультацій, підготовки висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів із зазначених питань;

• сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх рішень;

• координація діяльності членів Асоціації для досягнення мети та виконання завдань Асоціації.

З ініціативи Асоціації та при її безпосередній участі внесено ряд важливих змін та доповнень до ряду діючих законів та цілої низки нових законопроектів. Зокрема: до Бюджетного та Податкового кодексів України, проектів Закону України «Про об’єднання територіальних громад» та Закону України «Про ринок земель», було запропоновано, щоб вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проводилися за мажоритарною системою, авибори депутатів обласних і районних рад – за змішаною: 50%депутатів – за пропорційною системою, а 50% - за мажоритарною системою. Для широкого громадського обговорення проекту Закону України «Про ринок земель» в територіальних громадах, серед власників земельних паїв за ініціативою ВАССР у 2011 році утворено Громадський рух «Земля – народна власність!».

У червні 2011 року відбувся Всеукраїнський Форум сільських та селищних рад «Розвиток сільських територій – основа аграрної стратегії України». У заходах взяли участь понад 3000 сільських та селищних голів. У рамках Форуму відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Асоціацією. Меморандумом сторони визначили напрями співпраці у рамках довгострокового співробітництва з метою забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій. У документі передбачено об’єднання зусиль Міністерства та Асоціації для подальшого формування державної політики і реформування відносин власності на селі, розвинення інвестиційної діяльності в АПК.

Члени Асоціації переконані, що сьогодні необхідно змінити існуючу систему господарювання на селі, відродити середній клас, підприємництво, створити сільські, селищні підприємства, кооперативи, підтримати фермерів та домогосподарників. Для цього ВАССР співпрацює з Міністерством агропромислової політики та продовольства України. У травні 2012 року ВАССР взяла участь у розробці і реалізації стратегії міністра АПК М.В. Присяжнюка "Рідне село", в основі якої лежить створення кооперативного руху на селі, а головним принципом є: ініціатива від селян (громади) у створенні господарств – допомога від держави.

 Асоціація вивчає та поширює передові розробки світового та вітчизняного виробництва сільгосппродукції. Сприяє запровадженню у виробництво новітніх зразків сільськогосподарської техніки, засобів механізації, обладнання, ветеринарних і біопрепаратів, агрохімії, біоенергетики та агроекології. З метою реалізації спільних проектів, досліджень і наукових розробок у сфері економічного розвитку сільських територій налагоджуються ділові контакти Асоціації із науковими організаціями та науково-виробничими підприємствами.

Важливою є просвітницька робота. ВАССР проводить навчання сільських голів у Зимовій та Літній школі місцевого самоврядування, здійснює роз’яснювальну роботу з актуальних питань законодавства.

У січні 2013 р. вийшов перший номер науково-популярного видання «Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад». «Вісник» - інформаційний майданчик для незаангажованого висловлення своїх думок і прагнень керівників органів місцевого самоврядування сільських територій. На його сторінках публікуються роз’яснення та коментарі фахівців, приклади формування місцевих бюджетів, обговорюються законодавчі ініціатив.

  

У 2012 році започатковано Конкурс «Кращі практики розвитку сільських територій», основним завданням якого є залучення більш широкого кола журналістів до постійного висвітлення питань стосовно розвитку сільських територій, створення і підтримки позитивного іміджу сільських та селищних рад, територіальних громад, громадських об`єднань. У січні 2013 року розпочався цикл науково-практичних регіональних конференцій, покликаних сформувати науково-експертний потенціал для активної участі у законотворчому процесі.

Широко практикується підписання договорів, декларацій про співробітництво між Асоціацією та Міністерствами, обласними радами. Для взаємної допомоги, підтримки, консолідації інтересів місцевого самоврядування на всеукраїнському рівні у серпні 2010 р. Асоціація міст України, ВАССР та Українська асоціація районних і обласних рад уклали угоду про заснування Національного Конгресу місцевого самоврядування. Конгрес має на меті сприяти узгодженню між Асоціаціями позицій з ключових питань розвитку місцевого самоврядування, удосконаленню територіальної організації влади, місцевого і регіонального розвитку, поліпшенню функціонування інституту місцевого самоврядування всіх рівнів.

Налагоджені ділові контакти ВАССР із міжнародними організаціями. З метою створення дієвого механізму надання послуг органам місцевого самоврядування Асоціація бере участь у програмах Ради Європи "Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні", "Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні" та швейцарсько-українському проекті DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні". Співпрацює із Міжнародним фондом "Відродження", "USAID АгроІнвест".

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0